Vicdani Ret Derneği ilk olağan kongresini gerçekleştiriyor – Yannis Vasilis Yaylalı

Vicdani Ret Derneği ilk Olağan Kongre’sini 17 Ocak tarihinde saat 14:00 ‘de Kadıköy’de bulunan merkez binasında gerçekleştirecek. Vicdani retçileri ve dostlarımızı, Dernek çalışmalarında ve etkinliklerinde daha fazla yer almaya, etkin katılıma çağırıyoruz. Seninle bir fazla, sensiz çok eksiğiz.

“Sen varsan bir fazlayız, sen yoksan bir eksiğiz” diyorlar

16 Ocak 2015 Cuma 15:13
Yatay örgütlenme ilkesiyle kurulan, katılımcılığı, ortak aklı, rızayı, açıklığı ilke edinen Vicdani Ret Derneği, başta vicdani ret hakkının anayasal olarak tanınması, ahlaki-inançsal ve politik nedenler ile vicdani ret veren bireylerin haklarının devlete karşı örgütlü savunulması ve vicdan ret verdiği için yalnızlaştırılmaya çalışılan vicdani retçiler ile dayanışmayı temel mücadele alanı olarak tanımlıyor.
Ancak bunlarla sınırlı kalmadan birçok hak alanında da mücadele yürütüyor. Bunların başında askerlerin yaşadıkları hak ihlalleri (intihar, kaza sonucu ölme, işkence vs) gelmekte.

VİCDANİ RET HAREKETİNİN TÜRKİYE SERÜVENİ
Seksenli yılların ikinci yarısından itibaren başlayan vicdani ret mücadelesi ilk vicdani retçi Tayfun Gönül ile başlar. Gönül’e meşhur 155. maddeden dava açılır. TCK 155. madde halkı askerlikten soğutmayı içerir, bu maddeden 3 ay ceza alsa da, cezası paraya çevrilir. Böylelikle vicdani ret hareketi bugün TCK 318. madde olarak karşımıza çıkan ilk ceza yaptırımı ile tanışmış oldu.
Daha sonra vicdani ret hareketinin bugün yaşadığı dernekleşme sürecine büyük katkısı bulunan İzmir Savaş Karşıtları Derneği kurulur. Ardından İstanbul Vicdani Ret Derneği kurulur. Kurulan bu dernekler sonra çeşitli nedenlerden dolayı kapanır.
Son olarak Barış İçin Vicdani Ret platformu oluşur, vicdani ret hareketi bir süre platform ile hak mücadelesi yürütür. Platform bileşenleri için daha örgütlü mücadele etmek gereksinimi ortaya çıkınca alalarında vicdan retçi aydın yazar ve aktivistlerin de bulunduğu 90 kurucu üye ile Vicdani Ret Derneği kurulur.
Kısa Türkiye serüveni böyle olan Vicdani Ret Derneği ilk Olağan Kongre’sini 17 Ocak tarihinde saat 14:00 ‘de Kadıköy’de bulunan merkez binasında gerçekleştirecek.

SENİNLE BİR FAZLA, SENSİZ ÇOK EKSİĞİZ
Antimilitaristleri, savaş karşıtlarını ve barış yanlısı tüm kamuoyunu kendilerine güç katmaları için şöyle çağırıyorlar: Kurulduğu Mayıs 2013’ten bu yana kısıtlı imkanlarıyla pek çok toplantı organize eden, vicdani ret açıklamalarına olanak sağlayan, çeşitli sıcak olaylara dair bakışını basın açıklamalarıyla kamuoyuyla paylaşan, hukuksal anlamda din ve vicdan özgürlüğü konusunda yapılan birtakım toplantılara vicdani ret perspektifi açısından katkıda bulunan, üyesi olduğu EBCO’nun (Avrupa Vicdani Ret Bürosu) Türkiye dışındaki Atina, Kıbrıs, Brüksel, Polonya toplantılarına katılan, EBCO’nın Ekim 2014 toplantısına ev sahipliği yapan, WRI’nin (Dünya Savaş Karşıtları) üyesi olan, hak savunucusu sivil toplum kuruluşlarını destekleyen fon kaynaklarına geliştirdiği ve vicdani ret hakkı, sivil ölüm, şüpheli ölüm, militarizasyon vb. konularında projeler hazırlayan, tematik toplantılar yapan, vicdani retçilere hukuk hizmeti veren, davalarını takip eden Vicdani Ret Derneği, olağan kongresi 17 Ocak tarihinde, saat 14.00’de, Dernek Ofisi’nde yeni yönetimini oluşturacağı olağan kongresini yapacak.
Yatay örgütlenme ilkesiyle kurulan, katılımcılığı, ortak aklı, rızayı, açıklığı ilke edinen Vicdani Ret Derneği, Kadıköy’de oldukça ferah yeni ofisinde çalışmalarına devam ediyor. Kurumsal anlamda yapılanmak, hak mücadelesini daha etkin sürdürmek adına dinamik bir yapı kazanmak istiyor. Bu amaçla projeler geliştiriyor, toplantılar yapıyor.
Mevcut imkanlar, seninle daha da zenginleşecek.
Şiddet, militarizm, savaş, tahakküm kavramlarının transformasyonu ve kendini güçlendirip yeniden üreterek daha fazla görünürlük kazandığı günümüzde Vicdani Ret hakkının salt askerlik hizmetine indirgenmemesi adına daha fazla çalışmaya, üretmeye, dayanışmaya ihtiyacımız var. Varlık, bazen nefes almak, bazen dayanışma içinde olduğun insanın kolunu tutmak ve gözlerinin içine bakarak kalbini ısıtıp yalnız olmadığımızı görmek.
Vicdani retçileri ve dostlarımızı, Dernek çalışmalarında ve etkinliklerinde daha fazla yer almaya, etkin katılıma çağırıyoruz. Seninle bir fazla, sensiz çok eksiğiz.

Vicdani Ret Derneği

Söğütlüçeşme Caddesi No: 76 Sevil İş Hanı Kat: 5 Ofis: 108
Kadıköy

http://www.demokrathaber.net/yasam/vicdani-ret-dernegi-ilk-olagan-kongresini-gerceklestiriyor-h43486.html

PAYLAŞ.
VicdaniRet.org