Vicdani retçilerin yargılanması sürüyor (8 Kasım, 13.00, Lefkoşa-Askeri Mahkeme)

Kıbrıs’ta Vicdani Ret İnisiyatifi olarak, tüm anti-militaristlerinin ve barış aktivistlerinin, yarın 8 Kasım, Perşembe günü, 13:00’de Askeri Mahkemede görülecek olan vicdan retçilerin davalarında dayanışmasını bekleriz…

Anayasa Mahkemesi ve Askeri Yargıtay kararlarında, Meclis Dilekçe Komisyonu raporunda vicdani ret hakkının açıkça tanınmasına, hükümet programında da olmasına, birçok siyasi parti ve örgütün açıklamasına rağmen Kıbrıs’ta Vicdani Ret İnisiyatifi aktivistlerinin yargılanması süreci devam ediyor…

Yarın, Haluk Selam Tufanlı, Halil Karapaşaoğlu ve Murat Kanatlı’nın Askeri Mahkemede yargılanmasına devam edilecek…

Kıbrıs’ta Vicdani Ret İnisiyatifi olarak, tüm anti-militaristlerinin ve barış aktivistlerinin, yarın 8 Kasım, Perşembe günü, 13:00’de Askeri Mahkemede görülecek olan vicdan retçilerin davalarında dayanışmasını bekleriz…

Hükümete, vicdani retçileri sürekli Askeri Mahkemeye çağırarak bir nevi cezalandırmaya tabi tutan bu erteleme sistemlerine karşı duyarlı olma, hazırlanan yasa değişikliğini bir an önce meclisten geçirme çağrısı yaparız…

Bir kez daha yurt ödevimiz barış, vicdani ret hakkımızdır, diyerek mücadeleye devam etmekte kararlılığımızın altını çizeriz…

Kıbrıs’ta Vicdani Ret İnisiyatifi

PAYLAŞ.
VicdaniRet.org