VR-DER: “Halkı askerlikten soğutma” (TCK 318. Madde) yeniden piyasaya sürülüyor

Genelkurmay Başkanlığı’nın “Askere Gitmeyin” kampanyasından “rahatsız olarak” suç duyurusunda bulunması üzerine açılan soruşturma sonucunda, avukat Mehmet Ali Başaran hakkında “halkı askerlikten soğutma suçlamasıyla dava açıldı.

Basına ve Kamuoyuna

2013 yılında çıkarılan torba yasayla “Halkı askerlikten soğutma” (TCK 318. Madde) suçunun içeriği değiştirildiğinde, bunun sadece şekli bir değişiklik ve bir aldatmaca olduğunu söylemiştik. İktidar sahiplerinin, böyle bir suç tipi Ceza Kanunu’nda yer aldığı sürece ölmeyi ve öldürmeyi reddeden insanlar üzerinde baskı aracı olarak kullanmaya devam edeceklerini belirtmiştik. Nitekim öyle de oldu.

Ergenekon ve Balyoz davalarında “aklanan” askeri bürokrasinin, toplum üzerindeki baskısını aynen sürdürmesine karar verildiği anlaşılıyor. Bu baskının bir çeşidini, askere gitmek istemeyen insanların hayatlarını hapishaneye çeviren GBT uygulamasıyla deneyimlemeye başlamıştık. Bir diğer tezahürü ise, bir süredir kullanılmayan “halkı askerlikten soğutma” soruşturmalarının ve davalarının yeniden piyasaya sürülmesiyle görüyoruz.

Geçtiğimiz ay içerisinde, yakalama tutanağına vicdani ret itirazını yazdıran ve bunu yayınlayan İnan Mayıs Aru’ya; sonrasında ise “Askere Gitmeyin” kampanyasının bir ayağı olan “askeregitmeyin.com” web sitesine 318 soruşturması açıldı. Genelkurmay Başkanlığı’nın “Askere Gitmeyin” kampanyasından “rahatsız olarak” suç duyurusunda bulunması üzerine açılan soruşturma sonucunda, avukat Mehmet Ali Başaran hakkında “halkı askerlikten soğutma suçlamasıyla dava açıldı.

Türkiye’de hukuk düzeninin kuralları her ne hikmetse; bir süredir halkı askerlikten soğutma suçu iddiasıyla açılan davalar, özellikle de yasal değişiklikten sonra beraatle sonuçlanmaya başlamıştı. Ancak bu son süreçte, TCK 318 yeniden piyasaya sürülerek, yaşamları üzerindeki militarist baskıya karşı çıkan insanlar, soruşturma ve kovuşturmalarla korku içine hapsedilmek isteniyor.

Günümüz evrensel hukuku içinde düşünce ve ifade özgürlüğü, diğer bütün özgürlüklerin temeli olarak kabul edilmekte ve en önemli özgürlük boyutu olarak değerlendirilmektedir. Bunun da ötesinde bizler; halkı askerlikten yani militarizmden, ordulardan ve savaştan soğutmanın suç değil insani bir görev olduğunu düşünüyoruz. Yargı eliyle yürütülen bu baskı politikalarının bizi bundan alıkoyamayacağını; yılmayacağımızı ve halkı askerlikten soğutabilmek için varımız yoğumuzla çalışmaya devam edeceğimizi belirtmek isteriz.

“Halkı askerlikten soğutmak” diye bir suçun olabildiği bu topraklarda, bu iddiayla başlatılan her soruşturma ve kovuşturmanın takipçisi olacağımız gibi Mehmet Ali Başaran hakkında açılan davanın da takipçisi olacağımızı, kendisiyle her türlü dayanışma içerisinde olacağımızı kamuoyuna bildiririz.

VİCDANİ RET DERNEĞİ

**

Basından:

TCK 318 fiilen uygulamada

Vicdani Ret Derneği: Soruşturmalara karşı mücadele edilecek

“Vicdani Ret Derneği’nden Açıklama”

PAYLAŞ.
VicdaniRet.org