Yurdışında yaşayanlar için Bin Euro’ya askerlik düzenlemesi yürürlüğe girdi

Yurtiçinde geçirilen süreler hariç yurtdışında en az üç yıl bulunanlar ile 38 yaşını tamamlayanların 1.000 ‘Euro’ ödemeleri halinde muvazzaf askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacakları kanun düzenlemesi yürürlüğe girdi.

27 Ocak 2016 09:15
Yurtiçinde geçirilen süreler hariç yurtdışında en az üç yıl bulunanlar ile 38 yaşını tamamlayanların 1.000 ‘Euro’ ödemeleri halinde muvazzaf askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacakları kanun düzenlemesi yürürlüğe girdi.

Bakanlar Kurulu’nun aldığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dün onayladığı dövizli askerlik düzenlemesi Başbakanlık tarafından bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe konuldu.

Hükümleri Bakanlar Kurulu tarafından yürütülen Askerlik Kanunu’ndaki düzenleme şöyle: “Oturma ve çalışma iznine sahip olarak işçi, işveren sıfatıyla veya bir meslek ya da sanatı icra ederek, yurt içinde geçirilen süreler hariç olmak üzere, toplam en az üç yıl süreyle fiilen yabancı ülkelerde bulunan ve 1111 sayılı Askerlik Kanunu ile 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu’na tabi yükümlüler, 38 yaşını tamamladıkları yılın sonuna kadar durumlarını ispata yarayan belgelerle birlikte bağlı bulundukları Türk konsoloslukları aracılığıyla askerlik şubelerine başvurmaları ve 1.000 (bin) Euro veya karşılığı kadar yönetmelikte belirtilecek yabancı ülke parasını, başvuru tarihinde defaten ödemeleri halinde muvazzaf askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılır.”

Ayrıca Askerlik Kanunu’na 53 numaralı yeni bir geçici madde eklendi. Buna göre; bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce dövizli askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvuranlardan, ek 1. maddede belirtilen şartları taşıyanlar, 1.000 Euro veya karşılığı kadar yönetmelikte belirtilen yabancı ülke parasını ödemiş olmak kaydıyla askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacak.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce 38 yaşını tamamladıkları yılın sonuna kadar dövizli askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvurmayanlar ile başvurdukları halde döviz ödemelerini tamamlamadıkları için dövizle askerlik hizmeti kapsamından çıkartılanlardan ek 1. maddedeki şartları taşıyanlar, 31 Aralık 2017 tarihine kadar 1.000Euro veya karşılığı kadar yönetmelikte belirtilecek yabancı ülke parasını başvuru sırasında defaten ödemeleri kaydıyla muvazzaf askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacak. CHA

http://www.taraf.com.tr/bin-euroya-askerlik-duzenlemesi-yururlukte/

PAYLAŞ.
VicdaniRet.org