Berke Aydoğan

6 Eylül’de, Galatasaray’da yapılan toplu vicdani ret açıklaması etkinliğinde vicdani reddini açıkladı.

Ben Berke Aydoğan. 19 yaşında bir üniversite öğrencisiyim.
Doğduğumuz andan itibaren bizleri kadın ve erkek olarak sınıflandırmaya başlayan, insanı insandan ayıran ve yabancılaştıran sistemin varlık ve devamlılığı için en büyük güç kaynaklarından biri de militarizmdir. Çok küçük yaşta tanıştığımız bu kavram hayatımızın her bir döneminde erkeğin kadından daha güçlü olduğunu, koruyucu ve yıkıcı bir güce sahip olduğunu bizlere aşılamıştır. Bu şekilde asimilasyon ve döngünün devam edebilmesi için önemli bir unsur olan heteroseksizim cinsiyetçilikle birlikte ‘kadın’ı eve hapsetmiş ve devlete yeni askerler yetiştirme amacı taşıyan bir üretim aracına dönüştürmüştür. Sistemin örüntüsüne ve gayelerine ters düşen her bir queer ötekileştirilmeye mahkum edilmişir.
Türkiye’de olduğu gibi psikoseksüel bozukluk teşhisi konulan her bir queer beden, toplum dışına koruyucu ve yıkıcı gücü olmayan her daim ezilmeye mahkum, korunmadan yoksun, lanetli kimlikler olarak itilmiştir. Kısacası devletler, militarizm dediğimiz şey ile aslında bizim hayatımızın en özel noktalarına yerleştirdikleri asimile edici politikalarını güçlendirmiştir.

Militarizm tarihi boyunca yalnızca toplumsal ve bireysel ilişkilerimiz için değil aynı zamanda tüm canlı türleri ve doğa için bir tehdit olmuştur. Kazançlı çıkan olabilmek (!), vatanı ve vatandaşı korumak safsatasıyla her türlü şiddeti mubah gören militarizmin meşrulaştırdığı doğa ve havyan katliamı devletlerin silah teknolojisi yarışında bir güç gösterisi haline gelmiştir.
Sadece basit bir ataerki ve güç gösterisinden ibaret olmayan devletlerin savaşları yıkmak ve yıktığından kâr etmek odaklıdır. Oysa ki ben çocukken hava üssünden kalkan savaş uçaklarının bizi korumak için havalandığını düşünürdüm. Şimdi o yaşlarda olan bir çocuğun masum bedeni benim eskiden kahraman sandığım ordulardan kaçarken boğularak karaya vuruyor.
Ben, gerekli gördüğünde her insanı, türü ve doğayı katletme gücünü militarizmle elinde bulunduran iktidarlara biat etmeyi reddeden bir insan olarak elime devletin silahını almayı, ölmeyi ve öldürmeyi vicdanen reddediyor ve herkesi vicdani reddini açıklamaya davet ediyor
Çünkü birlikte, biz bu oyunu bozarız!

PAYLAŞ.
VicdaniRet.org