Görüntülenen: Makaleler

Makaleler

Vicdani ret hakkı AKP hükümeti tarafından tanınmamış olsa da anayasanın 90. maddesi üzerinden İHAM tarafından tanınmış durumda. Bu gerçek karşısında, çıkan yeni bedelli düzenlemesine baktığımızda, aslında olanın, Türkiye vatandaşlarının var olan bir hakkının, AKP hükümeti tarafından para karşılığı satılmasından başka bir şey olmadığı ortaya çıkıyor.

Makaleler

Hollanda’da 25 milyon euroyu aşan tüm tedarik kararlarında parlamentonun da onayı alınır. 100 milyon euroyu aşan büyük projelerde parlamentoya daha sık ve ayrıntılı raporlar sunulmasını öngören farklı bir süreç uygulanır.

Makaleler

Türkiye’nin ilk vicdani retçilerinden Vedat Zencir (1990), bir insan hakkı olan vicdani reddin, bütün uluslararası kararlara rağmen Türkiye tarafından hâlâ tanınmamış olmasını, devletin vatandaş değil tebaa anlayışında olmasını ve bu refleksle her türlü hak talebini kabul etmemesine, yok etmeye çalışmasına bağlıyor

1 46 47 48 49 50 59