Güvenlik harcamaları ikiye katlandı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay artışın gerekçesiyle ilgili olarak da, “15 Temmuz darbe girişimini ve çevremizde olan gelişmeleri düşündüğümüzde, artışın niye olduğu da anlaşılabilir” dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, güvenlikle ilgili kurumların 2014 yılı bütçesi 51,9 milyar TL iken 2019’da 111,4 milyar liraya yükseldiğini açıkladı. Oktay, güvenlik harcamalarının ikiye katlanmasını, 15 Temmuz darbe girişimine ve Türkiye’nin etrafındaki gelişmelere bağladı!

ANKARA – Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda 11. Kalkınma Planı’yla ilgili soruları yanıtladı.

2014-2019 yılları arasında güvenlikle ilgili kurumların bütçesinin 40 milyar TL’den 160 milyar TL’ye çıktığı, 4 kat artış olduğu yönünde yorumların doğru olmadığını belirten Oktay, şu bilgileri verdi:

“Bu güvenlikle ilgili kurumların Millî Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği ve mülga (kapatılan) Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı olduğu değerlendirmesiyle 2014 ve 2019 yılları karşılaştırması yapılmıştır. Söz konusu kurum bütçelerinden 2014 yılında 51,9 milyar TL harcama yapılmıştır. 2019 yılında ise bu kurum bütçeleri için tahsis edilen ödenek tutarı 111,4 milyar TL’dir. Dolayısıyla ifade edildiği gibi bu kurumların bütçesi nominal olarak 4 kat değil, 2 katın biraz üzerinde artmıştır.”

Oktay, artışın gerekçesiyle ilgili olarak da, “15 Temmuz darbe girişimini ve çevremizde olan gelişmeleri düşündüğümüzde, artışın niye olduğu da anlaşılabilir” dedi.

Oktay, ödeneklerin Gayrisafi Yurt İçi Hasılaya oranı açısından da şu değerlendirmeyi yaptı: “2014 yılında güvenlikle ilgili kurumlar için yapılan harcama tutarı gayrisafi yurt içi hasılanın yüzde 2,54’ü seviyesinde iken 2019 yılı bütçesinde ayrılan ödenek tutarı gayrisafi yurt içi hasılanın yüzde 2,50’si seviyesindedir. Merkezî yönetim bütçesi içerisindeki pay itibarıyla baktığımızda ise söz konusu kurumlar 2014 yılında merkezî yönetim bütçesinin yüzde 11,56’sını kullanmışken, 2019 yılı bütçesinde bu kurumlara yüzde 11,59 oranında pay verilmiştir.”

Kaynak: DUVAR

PAYLAŞ.
VicdaniRet.org