Hükümete göre ‘asker intiharları’nın nedeni: Ruhi bunalım!

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun Başbakan’a yönelttiği soru önergesine, Milli Savunma Bakanlığı tarafından verilen yazılı cevapta, yapılan araştırmalar sonucunda intiharların büyük çoğunluğunun; ruhi bunalım sonucu gerçekleştiği, bunun dışında ailevi problemler, sağlık sorunları, maddi yetersizlik gibi çeşitli sebeplerin de intihar davranışı için birer etken olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığı Açıklaması

19 Eylül 2014 Cuma 13:13
“TSK içinde bu suçları (asta kötü muamele) işleyenlerin tespit edilmesi durumunda haklarında mutlaka yasal işlem yapılmaktadır.

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri içinde asta kötü davranma ve buna benzer suçları işleyenlerin tespit edilmesi durumunda mutlaka bu kişiler hakkında yasal işlem yapılacağını kaydederek, “Ayrıca; askeri usul ve kurallar dışında astına kötü davranmak fiili TSK Disiplin Kanunu uyarınca disiplin cezasını gerektirir bir eylem olarak kabul edilmiştir” denildi.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun Başbakan’a yönelttiği soru önergesi, Milli Savunma Bakanlığı koordinatörlüğünde cevaplandırıldı. Önergeye verilen yazılı cevapta, yapılan araştırmalar sonucunda intiharların büyük çoğunluğunun; ruhi bunalım sonucu gerçekleştiği, bunun dışında ailevi problemler, sağlık sorunları, maddi yetersizlik gibi çeşitli sebeplerin de intihar davranışı için birer etken olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nde asta kötü muamele etmek, cebir ve şiddet kullanmak fiilleri ile ilgili cezai müeyyidelerin 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu’nda belirtildiği kaydedilerek, şöyle denildi:

“Buna göre, TSK içinde bu suçları işleyenlerin tespit edilmesi durumunda haklarında mutlaka yasal işlem yapılmaktadır. Ayrıca; askeri usul ve kurallar dışında astına kötü davranmak fiili TSK Disiplin Kanunu uyarınca disiplin cezasını gerektirir bir eylem olarak kabul edilmiştir.

TSK’da uygulanmakta olan sicil ve değerlendirme sistemi ile liyakatli personelin yükselmesi ve kritik görevlere atanması sağlanmakta, böylelikle sistemin daha iyiye götürülmesi amaçlanmaktadır. Sicil ve değerlendirme sistemi sadece astsubaylar için değil, benzer şekilde subaylar, uzman jandarmalar ve uzman erbaşlar için de uygulanmaktadır. Söz konusu değerlendirme sisteminde; amirlerin keyfi davranmasını engellemek için belge ekleme zorunluluğu bulunmakta ve verilen siciller ‘Sicil Değerlendirme ve Denetleme Kurulları’ tarafından denetlenebilmektedir. Ayrıca personel hakkında verilen sicillere karşı yargı yolu da açıktır.

TSK bünyesinde meydana gelen tüm olaylarda idari soruşturmanın yanı sıra adli soruşturma da yapılmakta, adli ve idari yönden soruşturulmayan herhangi bir olay bulunmamaktadır. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personelinin özlük haklarına yönelik iyileştirme çalışmaları; ülke şartları ve mevcut imkanlar dikkate alınarak, bir sistem bütünlüğü içinde sürdürülmektedir.” – TBMM


haberler.com

PAYLAŞ.
VicdaniRet.org