Paraguay’da, Anayasal hak olan vicdani reddin kullanımına “Kurul” önlemi tepki çekti

Paraguay Barış ve Adalet Servisi (Serpaj), Perşembe günü yaptığı açıklamada CNOC’un (Ulusal Vicdani Ret Kurulu) kurulmasının Anayasanın 129. ve 24. maddelerini ihlal ettiğini belirtti.

Serpaj Ulusal Vicdani Ret Kurulunun Kurulmasına Karşı Çıkıyor

23 Mart 2018
Paraguay Barış ve Adalet Servisi (Serpaj), 4033 sayılı Kanunun Anayasayı ihlal ettiği için yürürlükten kaldırılması çağrısında bulunuyor. Serpaj ayrıca Ulusal Vicdani Ret Kurulunun (CNOC) kurulmasına da karşı çıkıyor ve CNOC’u meşru bir otorite olarak tanımıyor.

Serpaj Perşembe günü yaptığı açıklamada CNOC’un kurulmasının Anayasanın 129. ve 24. maddelerini ihlal ettiğini belirtti. 2010 yılında yürürlüğe girmiş olan 4033 sayılı Kanuna göre; vicdani reddini açıklayan kişiler vicdani retçi kartı alabilmek için zorunlu askerlik hizmeti yapmama gerekçelerini açıklamak ve savunmak durumundalar.

Serpaj Anayasanın 129. maddesinin 5. paragrafını açıklayarak; bu maddeye göre vicdani retçilerin sadece vicdani retlerini açıklamalarının yeterli olduğuna ve bir kurul karşısında vicdani ret gerekçelerini savunmak zorunda olmadıklarına dikkat çekti. Serpaj ayrıca 4013 sayılı Kanunun 8. maddesini de açıklayarak; bu maddenin CNOC’a, vicdani reddini açıklayan bir gencin vicdani ret gerekçelerinin haklılığına karar verme yetkisi tanıdığını savundu.

Bu anlamda Serpaj; 4013 sayılı Kanunun, “Hiç kimse inanç ve ideolojiye dayanan vicdani retlerinin sebeplerini açıklamaları için rahatsız edilemez, soruşturmaya tabi tutulamaz veya zorlanamaz.” ifadeleri yer alan Anayasanın 24. maddesine (Magna Carta) aykırı olduğunu belirtiyor. Ayrıca bahsi geçen bu kanun yüzünden vicdani ret hakkının tanınması orduya katıldıktan 20 gün sonrasına kadar sürebiliyor.

Serpaj vicdani reddin bir insan hakkı olduğunu ve zaman sınırı olmayan bir karakteri olduğunu vurguladı. CNOC, 4013 sayılı kanunun öngördüğü şekilde vicdani retçilerin süreçlerini düzenlemek ve hızlandırmak amacıyla kurulmuştu. Bir de, zorunlu askerlik yapmayanlara veya vicdani retçi kartı için tanınan başvuru süresinde başvuru yapmayanlara para cezası uygulanacağı açıklanmıştı.

Vicdani retçilere gelen resmi yazıda; 4013 sayılı Kanunun 21. maddesi referans gösterilerek, (geriye dönük olacak şekilde mevcut vicdani retçileri de kapsayarak) tüm vicdani retçilerin alternatif sivil hizmet yapma veya 5 minimum maaş bedeli ödeyerek (yaklaşık 345.000 Paraguay Guaranisi) sivil kamu hizmetinden muaf olma yükümlülüğü olduğu belirtiliyor.

Ulusal Vicdani Ret Kurulu (CNOC); hükumet temsilcisi, Meclis İnsan Hakları Komisyonları Başkanları, son 5 yıl içinde vicdani reddini açıklamış kişilerden seçilen bir sivil temsilci ve bir Milli Savunma Bakanlığı temsilcisinden oluşuyor.

Serpaj, Savunma Bakanlığı temsilcisinin kurula dâhil edilmesinin, askeri yargının sivil yargıyla içi içe geçmesine sebep olacağına ve bunun vicdani reddin doğasına aykırı olduğunu belirtti.
Bütün bu sebepler göz önünde bulundurulduğunda, Serpaj Paraguay gençlere vicdani ret açıklamalarını bu kurula sunmama çağrısı yapıyor.

Bir STK olan Serpaj son olarak, Ulusal Vicdani Ret Kurulunun kurulmasına destek vermenin anayasayı ihlal etmek anlamına geleceğini öne sürüyor ve bu kurulu meşru bir otorite olarak tanımadıklarını belirtiyor. “Bu durum, gençlerin insan haklarının devlet yetkilileri ve kurumları tarafından ihlal edilmesine yol açabilir.”

Serpaj, zorunlu askerlik hizmetine karşı vicdani ret hakkı kullanımının yaygınlaşması üzerine 20 yıldır çalışmakta olan bir uluslararası insan hakları örgütüdür.

Kaynak: WRI

Çeviri: VR

PAYLAŞ.
VicdaniRet.org