“Savaş Bir Halk Sağlığı Sorunudur” Diyen TTB Üyelerine Verilen Hapis Cezaları Kabul Edilemez

Türkiye İnsan Hakları Vakfı, Türkiye Psikiyatri Derneği & Türk Psikologlar Derneği,”savaş bir halk sağlığı sorunudur” diyen TTB üyelerine verilen hapis cezalarına ilişkin yaptığı açıklamada “TTB’nin ifade ettiği hakikate katılıyoruz” dediler.

TİHV: TTB Üyelerine Verilen Hapis Cezaları Kabul Edilemez

Türkiye İnsan Hakları Vakfı, “Savaş bir halk sağlığı sorunudur” diyen TTB üyelerine verilen hapis cezalarına ilişkin yaptığı açıklamada “TTB’nin ifade ettiği hakikate katılıyoruz” dedi.

İstanbul – BİA Haber Merkezi 04 Mayıs 2019, Cumartesi 17:24
Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV), Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) “Savaş Bir Halk Sağlığı Sorunudur” açıklaması nedeniyle açılan davada Merkez Konseyi üyelerine verilen hapis cezalarına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada TTB’nin yöneticilerine verilen cezanın kabul edilemez olduğu belirtilirken “asıl suçun; hekimliğin binlerce yıllık değerlerini savunan, yaşamdan yana tutum alan TTB yöneticilerine tüm dünyanın gözleri önünde cezalar yağdırarak, iyi hekimliğe, düşünce ve ifade özgürlüğüne pervasızca saldırmak” olduğu ifade edildi.

3 Mayıs’ta Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi 32. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında “Terör örgütü propagandası yapmak”, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek” suçlamalarıyla yargılanan TTB 2016-2018 dönemi Merkez Konseyi üyesi 10 kişiye 1 yıl 8 ay; bir kişi ise 3 yıl 3 ay 22 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.

Ertelenmeyen mahkumiyet kararları hakkında son kararı İstinaf Mahkemesi verecek.

“TTB’nin ifade ettiği hakikate katılıyoruz”

TİHV’in konuya ilişkin açıklaması şöyle:

“Savaşa karşı oldukları, toplumu savaşın yol açtığı yıkımlar konusunda uyardıkları için TTB MK üyelerinin cezalandırılması düşünce ve ifade özgürlüğünün, bilimsel düşüncenin ve en önemlisi de insan haklarına dayalı ortak bir yaşam idealinin yok edilmeye çalışılmasıdır.

“Bizler yıllardır savaşların yarattığı tahribatlara en yakından tanıklık eden insan hakları savunucuları olarak TTB MK üyelerinin söz konusu basın açıklamasında ifade etmiş oldukları hakikate tümüyle katılıyoruz.

“Savaş bir halk sağlığı sorunudur”

“Biz hekimler uyarıyoruz: Savaş, doğada ve insanda tahribat yapan, toplumsal yaşamı tehdit eden, insan eliyle yaratılan bir halk sağlığı sorunudur. Her çatışma, her savaş; fiziksel, ruhsal, sosyal ve çevresel sağlık açısından onarılmaz sorunlara yol açarak büyük bir insani dramı da beraberinde getirir.

“Yaşatmaya ant içmiş bir mesleğin mensupları olarak, yaşamı savunmanın, barış iklimine sahip çıkmanın birincil görevimiz olduğunu aklımızdan çıkarmıyoruz. Savaşla baş etmenin yolu, adil, demokratik, eşitlikçi, özgür ve barışçıl bir yaşam kurmak ve bunu sürekli kılmaktır. Savaşa hayır, barış hemen şimdi!”

“Hukuk dışı uygulamalara son vereceğiz”

“Bu kabul edilemez, hukuk dışı uygulamalara hep birlikte son vereceğimizden hiç kuşkumuz yoktur.

“Dünyadaki tüm sağlık ve insan hakları örgütlerini, Türkiye’nin başta sağlık ve örgütlenme hakkı, düşünce ve ifade özgürlüğü olmak üzere tüm hak ve özgürlükler bakımından yükümlülüklerini eksiksiz olarak yerine getirmesi için gerekli girişimlerde bulunmaya çağırıyoruz.” (TP)

Kaynak: Bianet

**

TTB Merkez Konseyinin Savaş Karşıtı Açıklaması Nedeniyle Yargılanmasıyla İlgili Açıklama

04 Mayıs 2019
Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) 2016-2018 dönemi Merkez Konsey üyeleri hakkında açılan davanın üçüncü duruşması dün Ankara Adliyesi 32. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

“Savaş Bir Halk Sağlığı Sorunudur” başlıklı açıklamaları nedeniyle yargılanan, temel görevlerinin insanı yaşatmak olduğunu, savaşın her türlüsüne karşı durduklarını her fırsatta dile getiren hekimler yargılandı.

Tümü, barışa çağıran açıklamaları nedeniyle “halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmekten” suçlu bulundu; on hekim 1 yıl 8 ay, bir hekim 3 yıl 3 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Barıştan ve yaşamdan yana olan hekimlerin cezalandırıldığı ülkemizde, ruh sağlığı çalışanları olarak ısrarla barıştan yana, yaşamdan yanayız.

Türkiye Psikiyatri Derneği & Türk Psikologlar Derneği

Kaynak: psikiyatri.org.tr

**

Dünya Tabipler Birliği (WMA), Avrupa Hekimler Daimi Komitesi (CPME) ve İnsan Hakları İçin Hekimler Örgütü (PHR) verilen hapis cezalarını kınayan açıklamalar yayımladı – Demokrat Haber

PAYLAŞ.
VicdaniRet.org