Görüntülenen: kktc-vr

Bizden

KKTC’nin Anayasasında ise, zorunlu askerlik hizmeti 74’üncü maddede Yurt Ödevi adı altında; “(1) Silahlı kuvvetlerde yurt ödevi, her yurttaşın hakkı ve kutsal ödevidir. (2) Yurt ödevine ilişkin kurallar yasa ile düzenlenir.” şeklinde tanımlanmaktadır.

1 3 4 5 6 7 13