Görüntülenen: Savaş

Gündem

Heidelberg Uluslararası Çatışma Araştırmaları Enstitüsü’nün 1991 yılından beri hazırladığı rapora göre savaş ve krizler Sahra Altı Afrika ülkelerinde yoğunlaşıyor. Yakın ve Ortadoğu’da ise Afganistan, Libya, Suriye, Yemen ve Türkiye ile Kürt gruplar arasındaki savaşlar da listede yer alıyor.

1 2 3 4 18