Vicdani Ret Derneği’nin 2017 Yılı Olağan Genel Kurulu Yapıldı

31 Aralık 2017’de İnsan Hakları Derneği’nin İstanbul şubesinde gerçekleştirilen genel kurulda yönetim ve denetim kurulları belirlenirken ayrıca tüzükte değişiklikler yapıldı.

Vicdani Ret Derneği’nin 2017 yılı olağan genel kurulu İnsan Hakları Derneği’nin İstanbul şubesinde gerçekleştirildi.

İlk çağrı 24 Aralık 2017 tarihine yapılmıştı. Yeterli çoğunluk sağlanamaması üzerine 31 Aralık 2017’de gerçekleştirilen genel kurulda yönetim ve denetim kurulları belirlenirken ayrıca tüzükte değişiklikler yapıldı.

Dernek tüzüğünün 12. Maddesinde yer alan ve derneğin gelir kaynakları arasında sayılan üye giriş ödentisi ve üye aidatının kaldırılması, şimdiye kadar ödenmediği için birikmiş üye giriş ödentisi ve aidat borçlarının silinmesi ile bunlara bağlı olarak dernek tüzüğünün 5. Maddesinde düzenlenen dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller arasında sayılan “Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek” koşulunun kaldırılması yönünde bir önerge verildi. Önergede ayrıca dernek genel kurulunun “bir yılda bir ve Aralık ayı içerisinde” olarak değil “iki yılda bir ve Aralık ayı içerisinde” olarak değiştirilmesine ilişkin bir değişiklik önerildi. Yapılan açık oylama sonucu önerge oybirliğiyle kabul edildi.

Dernekte yeni kurullar ise şu şekilde oluştu:

Yönetim Kurulu Asil Üyeler

Merve Arkun Civan

Gökhan Soysal

Ahmet Demirsoy

Utku Korkmaz

Hüseyin Civan

Yönetim Kurulu Yedek Üyeler

İbrahim Gürşat Özdamar

Oğuz Sönmez

Mercan Doğan

Yiğit Deniz

Hülya Üçpınar

Denetim Kurulu Asil Üyeler

İlyas Seyrek

Furkan Çelik

Halil Özgür Çelik

Denetim Kurulu Yedek üyeler

Didem Deniz Erbak

Davut Erkan

Vahap Güler

PAYLAŞ.
VicdaniRet.org