Vicdani Retçi M. Bayrak’ın koordinasyonunda yürüyen Ortak Hafıza Yürüyüşü’ne gönüllüler aranıyor…

Ortak Hafıza Girişimi, 2014 – 2017 yılları arasında insan ve doğa katliamlarıyla ilgili haritalama ve çok işlevli (arşiv, kütüphane, sanal müze vb.) web sitesi için gönüllüler arıyor. Gönüllü Buluşması 17 Ocak 2015 Cumartesi, Saat: 16:00 – 18:00’de Hakikat, Adalet, Hafıza Merkezi (Tütün Deposu, Lüleci Hendek Caddesi, No: 12, Tophane 34425 – İstanbul)’nde gerçekleşecek.

Ortak Hafıza Girişimi, Gönüllüler Arıyor…

OHG, 2014 – 2017 yılları arasında insan ve doğa katliamlarıyla ilgili haritalama ve çok işlevli (arşiv, kütüphane, sanal müze vb.) web sitesi için gönüllüler arıyor.

Ortak Hafıza Girişimi

Canlı – cansız bütün varlıkların milyarlarca yılda oluşturduğu dengenin, insan türünün etkisiyle, kendi de dahil, tehdit altında olduğu yaygın bir kanaat olarak dile getirilir. Daha çok insanmerkezci bakışın ‘meşruiyet’ kazandırdığı bu tasarruf, dünyanın kırmızı alarm vermesine neden olmakta.

İnsan türü, toplumsal bir varlık olarak “bu” fonda nefes almakta. Doğanın tüketim eksenli tasarrufunun benzeri, başta devlet olmak üzere büyüklü – küçüklü çeşitli güç odaklarınca toplumsal katliamlarda görülmekte.

İnsan türü, hapsedildiği ve bir tür “gönüllü kölelik” yaşadığı kimliklerinin esaretinde kompartımanlara ayrılmış, gettolaş(tırıl)mış bilincinin gözlükleriyle olup biteni kavramaya itilmekte.

İnsanları, farklılıklarından ziyade benzerlikleri yakınlaştırır. OHG, benzerliklerimizi beslenip büyütülmesi için her biri insanın ayrı türden kalebentleri olan kimliklerini yırtıp üzerinden atması, dünyaya, varlıklara, evrene, topluma ya da kendine belli türden bir kimlik dışından bakılabileceğini düşünür. İnsanların / toplumların, birbirlerinin trajedilerine ağlayabildikleri ölçüde yakınlaşabileceklerini, dost olabileceklerini; ve dostların, savaşmayacağını, birbirlerini katletmeyeceklerini düşünür.

Ortak Hafıza Girişmi (OHG), İstanbul’da başlatılmış bağımsız yaşam savunuculuğu hareketidir.

Kişi ya da kurumlarda özdeşleşmez, anonim bir harekettir.

Trajedileri ortaklaştırmanın toplumsal barışa katkı sağlayacağını düşünür.

Doğaya insan / canlı merkezci yerine varlıkmerkezci bakar.

Yaşamı bütünlüğünde görebilmenin mümkün olduğundan hareket eder.

Girişim, kişi ve/veya kurumlarla, ilkesel anlamda, olgu temelli işbirliğine açıktır.

Amaçları

Evrenin insanmerkezci tasarrufuna dikkat çekmek

İnsan ve doğa katliamlarına dair yeni bakış açıları geliştirmek

Katliamlara, hafızaya dair bilgisel ve kuramsal yaklaşımlar oluşturmak

Katliamları ortak hafızaya dahil ederek ortaklaştırmak

Katliamlarla ilgili haritalama yapmak

Sanal, interaktif müze, arşiv, portal vb. işlevlere sahip internet sitesi oluşturmak

Amaçlara yönelik savunuculuk yapmak

Yapılanlar

Katliam noktalarını birbirine bağlamak için yaklaşık üç yıl sürecek Ortak Hafıza Yürüyüşlerinin ilk iki etabı tamamlandı:

İlk etap

2 Temmuz 2014’te Sivas Madımak’tan hareket edip 5 Temmuz 2014’te Erzincan Başbağlar’a; Başbağlar’dan Tağar Vadisi (Çemişgezek) üzeriden 6 Temmuz 2014 akşamı Munzur Vadisi’ne (Dersim) ulaştı.

İkinci etap

8 Ağustos 2014’te Dersim Seyit Rıza Meydanı’nda yapılan basın açıklamasının ardından Bingöl, Lice, Diyarbakır’dan geçip altı günlük bir yürüyüşün ardından 13 Ağustos 2014’te Mardin Bilge Köyü’ne ulaştı. İHD’nın Diyarbakır şubesinde 13 Ağustos 2014’te; Mardin Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti’de 14 Ağustos 2014’te basın açıklamaları yapıldı.

Üçüncü etap

26 Aralık 2014’te sabah saatlerinde demokratik kitle örgütlerinin katılımıyla Mardin’de basın açıklaması yapılması; üç günlük bir yürüyüşün ardından 28 Aralık 2014’te katliamın 3. yıl dönümünde Roboski’de olunması planlanmakta.

Yapılacak çalışmalar

Proje, gönüllülük esasına göre yapılacak çalışmalar ile öngörülen 3 yıllık iş takviminde, sürdürülebilirliği sağlanarak, sunulabilir hale getirilecektir.

Nasıl?

Aşağıdaki çalışma başlıkları altında oluşturulacak gruplar ile.

Nerede?

Çalışma grupları dijital ortamda sürdürülecektir.

Toplantılar ve Atölyeler, Adalet ve Hafıza Merkezi’nde yapılacak.

Ne zaman?

Ocak 2015 – Haziran 2017

Çalışma başlıkları

Araştırma

Haritalama

Hafızalaştırma

Yazılım

Grafik

Atölye eğitimleri

Yayın üretme

PR

Basın

Yürüyüşler

Gönüllülük – Gönüllüler

Gönüllülük esasına göre yapılacak çalışmalara, dileyenler, dilediği kategoride katkıda bulunabilirler. Konuya ilgi duyan -aktivistler, sivil toplumcular, akademisyenler, gazeteciler, esnaflar, öğrenciler vb.- herkes çalışmalara katılabilirler.

Başvuru

Aşağıdaki bağlantı adresinden kişisel serüveniniz ile ilgi duyduğunuz alanı proje koordinasyonuna ulaştırarak başvurunuzu yapabilirsiniz. Başvurular, 16 Ocak 2015 tarihinde sona erecektir.

Gönüllü Buluşması

Tarih: 17 Ocak 2015, Cumartesi
Saat: 16:00 – 18:00
Yer: Hakikat, Adalet, Hafıza Merkezi
Adres: Tütün Deposu, Lüleci Hendek Caddesi, No: 12, Tophane 34425 – İstanbul

Koordinasyon & İletişim
V. Metin Bayrak
Proje Gönüllüsü
[email protected]
www.OrtakHafiza.org

Önceki Yürüşler İçin:

Vicdani Retçi Metin Bayrak Roboski’ye yürüyor

YÜRÜYEN ADAM ’ROBOSKİ’ YOLUNDA

Vicdani Retçi Metin Bayrak Roboski’ye yürüyor

Roboski için yürüyen Bayrak, Nusaybin’den geçti

Roboski için yürüyen Bayrak, Nusaybin’den geçti

PAYLAŞ.
VicdaniRet.org