VR-DER, Kocaeli Dayanışma Akademisi’nin Seminerindeydi

Vicdani Ret Derneği Eşbaşkanı Merve Arkun ve Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Civan, 23 Kasım Çarşamba günü, Kocaeli Dayanışma Akademisi’nin düzenlediği “Çocuğun Gördiğü Düş Müdür Barış?” seminerindeydi.

Vicdani Ret Derneği Eşbaşkanı Merve Arkun ve Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Civan, 23 Kasım Çarşamba günü, Kocaeli Dayanışma Akademisi’nin düzenlediği “Çocuğun Gördiğü Düş Müdür Barış?” seminerindeydi.
vr-der-etkinlik-kocaeli-kasim-2016-2
KHK ile Kocaeli Üniversitesi’nden ihraç edilen Yard. Doç. Dr. Hülya Kendir, seminerde, “Dünden Yarına Savaş Karşıtı Hareketler” konusunu işlerken; VR-DER’den katılımcılar da seminerin ikinci kısmında “Türkiye’de Savaş Karşıtı Hareketin Tarihi” sunumunu gerçekleştirdi. Sunumunda “savaş karşıtlığı”nın özellikle devletlerarası savaşlara karşı düşüncelerin genel tanımı olduğunu ifade eden Kendir savaş karşıtlığı, pasifizm, antimilatrizm gibi kavramları da tartışmaya açtı. Kendir, özellikle dünyadaki savaş karşıtı hareketlerden bahsederken; Vietnam Savaşı, 68 Kuşağı ve küreselleşme karşıtı hareketlerin savaş karşıtı hareket ile kesişim noktalarına da değindi
vr-der-etkinlik-kocaeli-kasim-2016-1
VR-DER’den Merve Arkun ise seminerin ikinci kısmında gerçekleştirdiği sunumda Türkiye’deki savaş karşıtı hareketin dününden ve bugününden bahsederken; Barışseverler Cemiyeti, Türkiye Barış Derneği, Savaş Karşıtları Derneği, Barış Anneleri İnisiyatifi, Savaşa Hayır Platformu, Barış İçin Vicdani Ret Platformu ve Vicdani Ret Derneği gibi somut deneyimlere de değindi. Arkun sunumunda aynı zamanda, özellikle “vicdani ret” kavramına ilişkin tartışmalardan ve farklı perspektiflerden de bahsetti.

Gerçekleştirilen seminer, soru-cevap bölümünün ardından sonlandırıldı.

PAYLAŞ.
VicdaniRet.org