Cizre Halk Meclisi; “ailelerin çocuklarını askere göndermemesi”ne karar verdi

“Halkımıza karşı ilan edilmiş topyekun bir savaşın varlığı, devletin bütün kurumlarının bu savaşa hizmet eden bir tutumda olduğu bütün çıplaklığıyla ortadayken, gençlerimizin bu kirli savaşa hizmet etmemesi gerektiği noktasından hareketle gençlerimizi askere gitmemeye, ailelerimizi de çocuklarını askere göndermemeye çağırıyoruz.”

Cizre halkın özgücüyle yeniden inşa edilecek

2015-10-02 14:35:00
ŞIRNAK (DİHA) – Cizre Halk Meclisi, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nda önemli kararlar aldı. “Direne direne kazanacağız” denilen toplantının sonuç bildirgesinde, “Saldırı sonucu oluşan zararların tespiti için komisyonların kurulması; hak arayışı için hukuk komisyonlarının oluşturulması; Cizre direnişinin belgeselinin çekilmesi; Dicle Nehri’nde kum ocaklarının derhal kapatılması; ağaçlandırma ve çocuk parklarının oluşturuması; komün tandırlarının kurulması; başlık parasının ve berdelin yasaklanması; ücretsiz sağlık ocaklarının kurulması; kumar, bahis ve tefecilikle mücadele edilmesi; ailelerin çocuklarını askere göndermemesi” şeklinde bir dizi karar alındı.

Cizre Halk Meclisi, maruz kaldıkları 9 günlük sıkıyönetim ardından hızlandırdıkları inşa çalışması kapsamında 28 Eylül tarihinde basına kapalı bir şekilde gerçekleştirdikleri Olağanüstü Genel Kurulu’nun sonuç bildirgesini açıkladı. Cudi Mahallesi’nde bulunan taziye evinin önünde çok sayıda yurttaşın katılımıyla deklere edilen sonuç bildirgesini, Cizre Halk Meclisi Eşbaşkanı Mehmet Tunç okudu.

Gerçekleştirdikleri toplantıda sürece dönük derin tartışmaların yürütüldüğünü ve Cizre direnişinin her yönüyle değerlendirildiğini belirten Tunç, “Bu süreçte yaşanan eksikliklerin özeleştirisi verilerek yeni döneme cevap olabilmenin önemi vurgulanmıştır. Bununla birlikte Cizre’nin toplumsal, kentsel, ekonomik, ekolojik gibi sorunları tüm boyutlarıyla ele alınarak tartışılmış çözüm önerileri ekseninde kararlaşmalara gidilmiştir” dedi.

‘Demokratik özerklik kaostan çıkışın tek alternatifidir’

Ortadoğu’yu kendi çıkarları doğrultusunda yeniden dizayn etmek isteyen sömürgeci güçler ile bölgede diktatörlüklerini sürdürmek isteyen gerici güçlerce oluşturulan iki farklı çizginin Ortadoğu’yu kan gölüne çevirdiğini belirten Tunç, şunları vurguladı: “Bu iki çizgi arasında yürütülen iktidar ve çıkar savaşları hiçbir şekilde halkların çıkarına olmayıp tamamıyla egemenlerin iktidar savaşından ibarettir. Kapitalist modernitenin yaşadığı krizi aşmak için içine girdiği uğraş Ortadoğu ülkelerinin tamamında kaos ortamının oluşmasına neden olmuştur. Ortadoğu’da halklar için çözüm olabilecek tek alternatifin üçüncü çizgi olarak da nitelendirdiğimiz Önder Apo’nun geliştirdiği demokratik özerklik çizgisidir. Rojava somutunda da kendini ispatlayan demokratik özerklik sistemi bugün yaşanan kaostan çıkışın tek alternatifidir.”

Cizre Halk Meclisi’nin zamanın ruhuna denk bir pratikle sürece cevap olabilmek için bütün bileşenleriyle birlikte kendini daha güçlü örgütleme ve buna bağlı olarak komün ve meclis çalışmalarını hızlandırmak için kararlaşmaya gittiğini belirten Tunç, alınan kararları ise şöyle sıraladı:

“* Saldırılar nedeniyle maddi zarara uğrayan yurttaşların zararlarının tespiti için meclis bünyesinde bir komisyonun kurulmasına ve bu zararların komünal dayanışma çerçevesinde özgüce dayanışarak karşılanmasına karar verilmiştir.

* Meydana gelen hak ihlalleri ve hak gaspları konusunda bireysel hak arayışı değil toplu hak arayışının yapılmasına, hak ihlallerinin hukuk komisyonu tarafından tespit edilmesine ve uluslararası hukukta gerekli girişimlerde bulunulmasına karar verilmiştir.

* Cizre direnişinin belgesel filminin çekilmesine karar verilmiştir.

* İlçemizin ekolojik sorunları da değerlendirilmiş ve demokratik özerkliğin de bir ayağı olan eko-endüstri anlayışı çerçevesinde; Dicle Nehri’nin yatağının değişmesine ve nehirde yaşayan canlıların doğal habitatlarını tahrip eden, şehrin ekosistemini bozan, bununla da kalmayıp çocuklarımızın boğulmasına neden olan kum ocaklarının derhal kapatılması için çalışma başlatılmasına karar verilmiştir.

* İlçemizde yeterli yeşil alan ve ağaçlık alanın bulunmaması göz önüne alınarak; çevre yolu ile şehir merkezi arasında kalan arazinin ağaçlandırılmasına, çocukların psiko-sosyal gelişiminin doğayla bütünleşik bir çerçevede desteklenmesi gerektiği gerçeğinden hareketle her mahallede çocuk parklarının yapılmasına karar verilmiştir.

* İlçemizde komünal yaşamın güçlendirilmesi için her mahallede ihtiyaç duyulan sayıda komün tandırlarının kurulmasına karar verilmiştir.

* Kadının toplumsallığın öz kaynağı olduğu gerçeğinden hareketle, ‘Kadın özgürleşmeden toplum özgürleşemez’ anlayışını esas alan meclisimiz, kadını meta olarak gören anlayışlarla mücadele edilmesinin acil bir gereklilik olduğunu görmüş, bu çerçevede; çok eşliliği, başlık parasını ve berdeli yasaklama ve önüne geçilmesi için gerekli çalışmaları yürütme kararı almıştır.

* Meclisimiz, toplumsal yaşamımızı zehirleyen, yurttaşlarımızı ekonomik anlamda olumsuz etkileyerek üretimden koparan ve haksız kazanç sağlayan kumar, bahis ve tefeciliğin yasaklanmasına, yapan yer ve kişilerin tespit edilerek önlenmesine karar vermiştir.

* Meclisimiz, halkımızın sağlık hizmetlerinden anadilde ve ücretsiz faydalanabilmesi için her mahallede bir sağlık ocağının kurulmasını karar altına almıştır.

* Halkımıza karşı ilan edilmiş topyekun bir savaşın varlığı, devletin bütün kurumlarının bu savaşa hizmet eden bir tutumda olduğu bütün çıplaklığıyla ortadayken, gençlerimizin bu kirli savaşa hizmet etmemesi gerektiği noktasından hareketle gençlerimizi askere gitmemeye, ailelerimizi de çocuklarını askere göndermemeye çağırıyoruz.”

Alınan kararların açıklanmasının ardından hep bir ağızdan alkışlar eşliğinde “Direne direnene kazanacağız” sloganı atıldı.

(zf-na/dm/rp)
http://www.bestanuce.info/212545/cizre-halkin-ozgucuyle-yeniden-insa-edilecek

PAYLAŞ.
VicdaniRet.org