Mehmet Ali Avcı

2008 15 Ağustos-M.Ali Avcı-(İstanbul- İHD İstanbul Şubesinde basın açıklaması yaptı) Vicdani / Total Reddimdir! Ben dünyada halen varlığı resmen tanınmayan en büyük Halkın, 40 Milyonluk Kürt Halkının bir bireyi olarak, Türkiye Cumhuriyetinde bir “Türk Vatandaşı“ olmayı hiç bir zaman kabul etmedim. Bir Kürt olarak, dilimi, ekonomik, siyasal, sosyal, kültürel kısaca İnsan Haklarımı gasp eden, yok

2008 15 Ağustos-M.Ali Avcı-(İstanbul- İHD İstanbul Şubesinde basın açıklaması yaptı)

Vicdani / Total Reddimdir!

Ben dünyada halen varlığı resmen tanınmayan en büyük Halkın, 40 Milyonluk Kürt Halkının bir bireyi olarak, Türkiye Cumhuriyetinde bir “Türk Vatandaşı“ olmayı hiç bir zaman kabul etmedim.

Bir Kürt olarak, dilimi, ekonomik, siyasal, sosyal, kültürel kısaca İnsan Haklarımı gasp eden, yok sayan T.C. Devletinin, kurulduğu günden beri insanlık suçları ile ünlenen ordusunda zorunlu olarak Askerlik yaparak, bu Suç Örgütünün halen işlemeye devam ettiği insanlık suçlarına ortak olmayı redettimiği resmen beyan ediyorum.

Kürt Halkının ve bu topraklarda yaşayan Ermeni, Laz, Çerkez Halkları ve diğer azınlıkların inkarı, asimilasyonu ve hatta soykırımı üzerine kurulu bu Cumhuriyetin ve bu totaliter şovenist düzeni kabul etmeyen insanları zorla yerlerindn göç ettiren,hatta bunu meşrulaştırmak için yasalar çıkartan, gelişen Kürt isyanlarını hunharca bastırarak, kadın çoçuk demeden onbinlerce sivil insanı katleden, Anadilini konuştuğu için insanları cezaevlerine atarak, işkence ederek, bununla da yetinmeyip faili meçhul cinayetleri teşvik ve finanse ederek, binlerce Kürt Köyünü yakıp yıkıp, milyonlarca Kürt Insanını yerlerinden yurtlarından sürgüne göndererek, büyük Metropol şehirlerinde açlık ve işsizlik gibi hayati sorunlarla yaşamasından sorumlu olan ve her türlü insanlık dışı uygulamayı bu düzeni sürdürmek uğruna meşrulaştıran Türk Silahlı Kuvvetlerinin ve Işbirlikçilerinin yarattığı bu insanlık dramından nasibini almış, hayatımı sürgünlerde yaşamış 23 yaşında bir Kürt Genci olarak Vicdanımın ve Bilincimin bütün zerreleriyle bu düzenin sürdürülmesinde temel unsur olan Türk Ordusunda Askerlik yapmayı redediyorum.

Orduların varlık nedeni savaşlardır. Savaşlardan en çok etkilenen savunmasız geçimini bile zor yapan insanlardır. Çoçuklar, Yaşlılar, Kadınlar, Doğa ve üzerinde yaşayan diğer canlılardır. Savaşlardan rant elde eden, sömürge üzerine oluşan, oluşturulan sınıflardır, militarist güçlerin bekçilik yaptığı. Ben savaş rantçısı sömüren sınıfların bekçiliğini yapmayı redediyorum. Ben geçimini bile zor yapan insanlardan vergi adı altında çalınan emekleriyle silah yapımını redediyorum.

Şiddetin sadece ve sadece yine şiddet, kin ve nefret duyguları doğuran, yıkım ve ölümlere yol açan bir olgu olduğuna inanan bunu irdeleyen, yaşayan, duyan, gören ve hisseden bir insan olarak, her türlü şiddeti lanetliyor, değil sadece Türk Ordusunda hiç bir Militarist yapıda yer almayı, silah taşımayı, hangi amaç ve gerekçeyle olursa olsun yaşam hakkının ihlalini bir insanlık suçu olarak görüyor ve bunu redediyorum. Hiç kimse bana zorla askerlik yaptıramayacak, hiç kimsenin, elinde silahıyla öldürmeye hazır Askeri olmayacağımı ve hiç bir şekilde bu ülkede ısrarla sürdürülmek istenen Totaliter ve şovenist düzenin sürdürülmesinde askeri yada sivil hiçbir görevde bulunmayacağımı, Vicdani/Total reddimi kamuoyuna bildiriyorum. Vicdanı olan herkesi bu topraklarda sürdürülmek istenen Adaletsiz düzeni sorgulamaya ve bu düzenin sürdürülmesinde temel unsur olan Türk Silahlı Kuvvetlerine karşı bir duruş sergilemeye, askere gitmemeye, askerlikle ilgili hiçbir işlem yapmamaya ve vicdani reddini açıklamaya çağırıyorum.

Mehmet Ali Avcı

PAYLAŞ.
VicdaniRet.org