Metin Bayrak

2013 18 Mayıs-Metin Bayrak (Vicdani Ret Derneği’nin Galatasaray Meydanı’nda gerçekleştirdiği eylemde Vicdani Reddini açıkladı.)   her insan gibi ben de bebek doğdum. asker değil. benim için militarizm, 1980’li yılların başında cunta yönetimince hazırlatılan hayat bilgisi kitabında “komşularımızı tanıyalım” ünitesinde komşularımızın tank, silahlı asker, savaş uçağı, savaş gemisi vb. savaş ekip ve ekipman sayılarının resimlerle anime edilmesidir.

2013 18 Mayıs-Metin Bayrak (Vicdani Ret Derneği’nin Galatasaray Meydanı’nda gerçekleştirdiği eylemde Vicdani Reddini açıkladı.)

 

her insan gibi ben de bebek doğdum. asker değil.
benim için militarizm, 1980’li yılların başında cunta yönetimince hazırlatılan hayat bilgisi kitabında “komşularımızı tanıyalım” ünitesinde komşularımızın tank, silahlı asker, savaş uçağı, savaş gemisi vb. savaş ekip ve ekipman sayılarının resimlerle anime edilmesidir.
benim için ötekilik, ezilmişlik, ilkokuldan sonra ortaokul için şehre gittiğinde din (sünni islam) dersinde dışlanıp horgörülen, küfürler edilen, hakaretlere maruz kalan bir alevi çocuğun eve gidip “neden sünni değil de alevi doğdum!” diye ağlamasıdır.
benim için devlet zulmü, kürdistan’da ‘güvenlik kontrol noktaları’nda şoför ve yolcuların güvenlik kuvvetlerince yaka paça itilip kakılarak hakaretler eşliğinde araçlardan indirilmesi; anne-babaların çocuklarına dilediği ismi verememesi; köylerin yakılıp insanların tehcir edilmesidir.
benim iktidar, cinsel yönelimlerin kör toplumsal cinsiyet kategorileri olan “kadın” ve “erkek” kimliklerine heteroseksüel ‘kültür’ tarafından hapsedilmesidir.
benim için iktidar, kadın bedenini, ideolojisinin aracına dönüştürüp üzerinde tasarruf hakkı görüp açması ve/veya kapatmasıdır.
iktidarı besleyen hiyerarşik yapı ve ilişkilere dikkat çekmek
devletlerin “siyaseten doğru” uygulamalarını meşru görmediğimi ilan etmek
şiddetin her türünü reddetmek
erkek egemen maço kültürüne teslim olmamak
dünya barışına katkı sağlamak
egemenlerin söylemini dillendirip zulme ortak olmamak
için
savaşa, şiddete, militarizme ve her türlü biçimine karşı önce vicdani retçi sonra da total retçiyim.
v. metin bayrak
vicdani ve total ret açıklamamı suriye’deki devlet faşizminden kaçıp türkiye’de ‘halk’ faşizmi ile karşılaşan suriyeli mültecilerin şahsında her türden totalitarizm mağduru bütün mültecilere ithaf ediyorum.
v. metin bayrak
18 mayıs 2013’ istanbul

PAYLAŞ.
VicdaniRet.org