Özge Günönü

Ankara’da 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde vicdani reddini açıkladı

Zorunlu askerliğin ve bütün egemen ideolojilerin karnını doyuran, tüm unsurlarıyla militarizmin reddi için buradayım. Okullardaki küçük güvenlik ordularının tacizinin, sokaklardaki polis işgalinin, her kadının koluna takılan erklerin, hepimizi mülteci kılan tanımadığımız sınırların reddi için.
Erk kollarıyla kadını, doğayı, hayvanı ve hatta erkeği kana bulayan devlet şiddetinin reddi.
Ve asıl meşru olan direnişi büyütmek için buradayım. Katledilen bir trans birey, ötekileştirilen eşcinselim. Anadilini konuşamayan bir Kürdüm, evladı katledilen bir anne aynı zamanda katledilen bir evladım. Buradayım, reddin sesiyim, isyanın sesiyim. Yıkacağım ve yapacağım.
PAYLAŞ.
VicdaniRet.org