Şükrü (Andreas ) Başkurt

Derneğimize gönderdiği eposta ile vicdani reddini açıkladı.

Merhaba, ben Şükrü (Andreas ) Başkurt;

Yıllarca eğitim ve toplum içerisinde militarizm, milliyetçilik ve nefret söylemlerinin süre geldiği Türkiye’de doğmuş ve büyümüş bir birey olarak Vicdani reddimi açıklamaktayım.

Türkiye toprakları, geniş bir etnik, dilsel ve dinsel çeşitliliğe ev sahipliği yapmaktadır. Bu
topraklar yalnızca Türk, Kürt ve Ermenilerin değil, aynı zamanda milyonlarca Alevi, Yezidi ve
Süryani’nin de vatanıdır. Bunlardan başka Lazlar, Caferiler, Romanlar, Rumlar, Kafkasyalılar ve
Museviler de mevcuttur. Ülke sınırları içerisinde yüzyıllar boyunca birbiri ile kaynaşmış diller,
kültürler ve gelenekler bulunmaktadır. Ne var ki, bu çeşitliliğin kucaklanması yerine, Türkiye
Cumhuriyeti tarihi milliyetçilik adına azınlıklara uygulanan sert ve şiddet içeren katliam ve
saldırılara sahne olmuştur.

Türkiye nüfusunu türkeşleştirmeyi ve azınlık dil, kültür ve dinlerini ortadan kaldırmayı amaçlayan
politikalara maruz kalmaktadır.

Genel olarak, eğitim alanında ve siyasi yaşamda yalnızca Türk dili, kültürü ve tarihi yüceltilmektedir.
Doğumdan okula türk ve müslüman kimlikler yüceltilip, ayrımcı ve heteroseksist toplum yapısı
kutsanmaktadır. Tüm bu devlet politikalarının uygulanmasında bir basamak haline gelen ordu
ve zorunlu askerlik sistemini reddetmekteyim.

Türkiye Cumhuriyeti yıllardır Terörle mücadele adı altında sivil halkı, kadın ve çocukları katletmiştir. Kürdistan’da Anadolu haklarına yapılan sistemik saldırılarına devam etmektedir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin, kuruluş tarihinden bu yana, iktidara gelen her siyasi parti, devletin askeri gücünü, Kürtler’i katletmekle, kendi siyasi ideolojisini ise, Kürtler üzerinde siyasi, etnik, kültürel vb. soykırımlar için yürütmektedir. Güncel siyasi iktidar bunun yakın zamandaki emsallerindendir.

Devletin ve ordunun tüm politikalarını daha eşit, demokratik ve özgür bir coğrafya taahhülüyle reddediyorum. Kuruluşundan bu yana, ülkenin askeri gücünü, ülkeyi iç ve dış tehlikelere karşı korumaktan çok, Kürtlere karşı kullanılan bu faşizan sisteme hizmet etmeyeceğim. İnsana Hayvana ve yeryüzüne özgürlük adalet hayaliyle Vicdani Reddimi açıklıyorum.

PAYLAŞ.
VicdaniRet.org