ADAM-DER’den ‘Militarizm, Patriyarka ve Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği’ temalı karikatür yarışması

Militarizm dünyada ve ülkemizde seslendirilen savaş politikaları ile toplumlar üzerinde büyük bir tehdit oluşturmaya devam ederken, LGBTIQ+ bireylerin ve kadınların mücadeleleri kendi kurtuluşlarının yanı sıra toplumsal kurtuluş ve barış umudunu büyütmemize olanak sağlıyor.

ADAM-DER “Militarizmden Arındırılmış Bir Dünya Ütopyası” başlıklı karikatür yarışmasının 2023 temasını, “Militarizm, Patriyarka ve Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği” olarak belirledi.

29 Aralık Perşembe 2022
İZMİR – Diktatörlüğe, darbelere ve militarizme karşı demokrasiyi ve insan haklarını savunmak ve bu alanda kamusal bilincin gelişmesine katkıda bulunmayı kuruluş amaçları arasında sayan Askeri Darbelerin Asker Muhalifleri Derneği (ADAM-DER), 2023 temasını “Militarizm, Patriyarka ve Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği” olarak belirledi. Yarışmaya ilişkin ADAM-DER Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada, kadınlar üzerindeki erkek egemenliğinin, dünyanın her yerinde, her dönemde ve hayatın her alanında yüzyıllardır değişik biçimler alarak devam ettiği hatırlatıldı.

‘KADINLAR ŞİDDETİN HEDEFİ HALİNE GETİRİLMEKTE’
20’nci yüzyılın son çeyreğinden bu yana dünya üzerinde ve ülkemizde de güç kazanan kadın hareketlerinin, günümüze kadar inşa edilmiş toplumsal cinsiyet rollerine itirazlarını yükselttiği belirtilen açıklamada, “Askeri Darbelerin Asker Muhalifleri Derneği, bu yılki başlığı ile militarizmin egemen toplumsal cinsiyet normları ile ilişkisine dikkat çekerek, militarizmin mevcut erkeklik ve kadınlık rollerinden yararlanırken aynı zamanda onları nasıl pekiştirdiğinin görünür kılınmasını amaçlamaktadır. Militarist uygulama ve söylemler, gündelik hayatımızda değişik biçimlerde var olsa da en çok savaşlar dolayısıyla görünür oluyor. Ve savaşlarda her zaman cephelerde ya da cephe gerisinde en çok kadınlar zarar görüyor. Militarizm ve savaşlar cinsiyetçi doğaları gereği kadınları hedef alıyor, onları savaşın bir nesnesi haline getiriyor. Kadınlar, tarih boyunca savaşlarda anne, eş, fahişe gibi roller üzerinden tarif edilirken, cinsel saldırı, yerinden edilme, kaynaklara ulaşamama gibi şiddetin hedefi ve dezavantajlı konumların öznesi haline getirilmekte. Kadınlar ayrıca, savaş dönemlerinde ihtiyaç duyulan iş gücünü tamamlamak üzere emek piyasasına ucuz işçi olarak sürülmekte, dönem sonlarında ise yeniden evlerine dönmeleri istenmekte” denildi.

‘FARKINDALIĞA KATKI SAĞLAYACAĞINI UMUYORUZ’
LGBTIQ+ bireylerin de savaş dönemlerinde yok edilmesi gereken kişiler sayılarak her dönem fiziki şiddettin hedefi haline getirildiği vurgulanan açıklamada, son olarak şu ifadelere yer verildi:

“Savaş politikaları ile güçlenen militarizm, her ne kadar erkekliği ‘üstün’ değerlerle tanımlasa da bu erkeklik rolleri de erkekler üzerinde yeni yük ve travmaların kaynağı olarak militarizmin cinsiyetçi yaklaşımlarının ayrı bir değerlendirme konusu olarak karşımıza çıkıyor. Militarizm dünyada ve ülkemizde seslendirilen savaş politikaları ile toplumlar üzerinde büyük bir tehdit oluşturmaya devam ederken, LGBTIQ+ bireylerin ve kadınların mücadeleleri kendi kurtuluşlarının yanı sıra toplumsal kurtuluş ve barış umudunu büyütmemize olanak sağlıyor. Militarizmden Arındırılmış Bir Dünya Ütopyası Karikatür Yarışması dolayısıyla karikatür sanatçılarının, militarizm ve toplumsal cinsiyet eşitsizliği konusundaki farkındalığa katkı sağlayacağını umuyoruz.”

Karikatürlerin en geç 25 Mart 2023 saat 23.59’a kadar [email protected] adresine gönderilmesi gerekiyor. Yarışmanın ilk sonuçları ise 31 Mart 2023 tarihinde www.adamder.org.tr’de açıklanacak.

Kaynak: Gazete Duvar

PAYLAŞ.
VicdaniRet.org