Tia Mat

6 Eylül’de, Galatasaray’da yapılan etkinlikte eposta ile gönderdiği vicdani ret açıklaması okundu.

BEN TİA MAT

AMEDLİYİM,
Vicdani reddimdir!

İnsanın insan üzerindeki ve insanın tabiat üzerindeki tahakkümüne karşın total reddimdir!
Heterosexizm üzerine biçimlenmiş erkeğin kadına ve beraberinde diğer tüm cinsel kimliklere olan inkar, imha ve baskısına göz yumup önünü açan sisteme, sınırlar çizip insanları ayıran ve çizdiği sınırları hiç bir emek harcamaksızın santim santim (sözde) muhafaza etmek amacı ile gençleri zorunlu askerliğe gönderip öldürten savaşları başlatan bu da yetmezmiş gibi tüm toplumsal değerleri-inançları ve yarattığı ahlakı kullanan, itaat etmeyeni öldüren, sindiremedikleri için kafesler ve cezaevleri inşaa ederek yaşamı hapseden, çiftçinin toprağını, ekmeğini çalan, gölgesini satamadığı ağacı kesen, akarsulara barajlar kurup suyu ve elektriği halkına para ile satarak milyonların emeğini çalan, özgürlüğü anayasa denen kağıt parçasına indirgeyip sözde düzenini sürdürmek için barbar kolluk güçlerini besleyip kimi zaman halkına düşman olarak salan militarist sistemi besleyip ayakta tutan, toprakları insan ve hayvan mezbahalarına dönüştüren devletin;
Erkeği, Askeri, Memuru ve öğrencisi olmayı REDDEDİYORUM !

PAYLAŞ.
VicdaniRet.org